Tape

Maskeersystemen van Cezet kunnen worden gebruikt voor alle lak- en herstelwerkzaamheden, van standaard afplaktape, via het afdekken tot speciale toepassingen en oplossingen. Bij het overspuiten van voertuigen speelt maskeertape een belangrijke rol bij alle essentiële processen.

Algemeen maskeren van voertuigen
Voorafgaand aan de reparatie of het lakken van een auto, moeten de onderdelen van de auto waaraan niet wordt gewerkt, worden beschermd tegen ongewenste schade, verontreiniging of laknevel.

Door vanaf het begin zeer nauwgezet te werk te gaan, hoeft men achteraf minder of zelfs helemaal geen reinigings- of herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Tijdrovende afplak activiteiten kunnen worden geminimaliseerd door gebruik te maken van materialen van hoge kwaliteit en goede technieken en het is altijd de moeite waard om te investeren in goede maskeer producten, die moeiteloos kan worden verwijderd zonder scheuren of plakresten na te laten.

Alle 3 resultaten